Rada Rodziców PS3 w Dobczycach

SPOTKANIA z RODZICAMI - podsumowanie obserwacji i diagnoz dzieci

Podajemy harmonogram omówienia obserwacji i diagnoz dzieci w grupach przedszkolnych przez ich Wychowawców :

BIEDRONKI  - ŚRODA / 19.11.2014 r / o godzinie 15.00 - 16.00

SŁONECZKA  - PIĄTEK / 21.11.2014 r / o godzinie 15.00 - 15.30

KRASNALE    - PIĄTEK / 21.11.2014 r / o godzinie 16.00 - 16.30

ZAJĄCE        - CZWARTEK /20.11.2014 R / o godzinie 15.00 - 15.30

PSZCZÓŁKI  - ŚRODA   / 19.11.2014 r / o godzinie 15.00 - 15.30

Niebawem odbywać się będą także zajęcia otwarte w grupach. O terminach pojnformujemy.

SZLACHETNA PACZKA

W najbliższą sobotę 22 listopada przystąpimy - jak co roku - do Szlachetnej Paczki. Liczymy na Państwa pomoc.

Szczegóły niebawem na stronie oraz na gazetkach w przedszkolu.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

Pod koniec października, zwróciliśmy się do Pana Burmistrza z prośbą o zainstalowanie przy przejściu dla pieszych - obok przedszkola, z obu kierunków, dodatkowych znaków drogowych T-27 (Agatka) - tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Zamontowano nowe oznakowanie, za które bardzo serdecznie dziękujemy!

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE

Na terenie przedszkola, przy współpracy z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Dobczycach, realizujemy projekt pn; „BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE”.

Nasze działania mają na celu pogłębienie wiedzy dzieci uczęszczających do tutejszego przedszkola oraz ich rodziców o bezpieczeństwie na drogach, zapoznanie ich z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wyposażenie przedszkolaków w opaski odblaskowe.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie naszych podopiecznych, staramy się przy okazji poruszać wiele innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem na co dzień, w myśl zasady „żyj bezpiecznie”.

Uważamy, że chcąc utrwalić wśród najmłodszych podstawowe zasady bezpieczeństwa - nie tylko drogowego - niezbędna jest współpraca policjantów z nauczycielami i rodzicami.

ŻYJ BEZPIECZNIE

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl